Meningsvormende Raad 12 mei

Dit item is verlopen op 17-05-2010.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op woensdag 12 mei 2010, aansluitend op de extra besluitvormende raadsvergadering, in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad.

 

In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda (concept) Meningsvormende Raad

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel 1e wijziging Winkeltijdenverordening
 4. Raadsvoorstel 2e wijziging Algemene plaatselijke verordening
 5. Raadsvoorstel Noodstroomvoorziening
 6. Jaarverslag Griffie 2009
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst Meningsvormende Raad 15 april vaststellen
 11. Sluiting

 

De besluitvormende raadsvergadering is op 27 mei 2010. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raad van 12 mei zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

Top