Meningsvormende raad 11 september

Dit item is verlopen op 12-09-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 11 september om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Berichten uit B&W
 4. Raadsvoorstel Lokale omroep
 5. Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Paradijsweg 102
 6. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplannen Hoekse Aarkade
 7. Raadsvoorstel Planschadeverzoek Westkanaalweg 109
 8. Raadsvoorstel Vrijstellingsverzoek caravanterrein nabij Uitweg in Woerdense Verlaat
 9. Raadsvoorstel Standpunt ten aanzien van Schiphol
 10. Raadsvoorstel Inzameling oud papier en karton
 11. Raadsvoorstel Verwerking en overdracht archieven (Rekenkamerrapport)
 12. Raadsvoorstel Wegwerken archiefachterstanden
 13. Actielijst Meningsvormende raad 3 juli vaststellen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

De besluitvormende raadsvergadering is op 2 oktober 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 11 en 18 september 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.  

 

Top