Meningsvormende raad 11 december

Dit item is verlopen op 12-12-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 11 december om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Berichten uit B&W
 4. Raadsvoorstel Ontwikkeling Dienstverlening
 5. Raadsvoorstel Verordening Wmo-adviesraad
 6. Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling ISDR; 8e wijziging
 7. Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen RDOG 2009
 8. Raadsvoorstel Normenkader 2008
 9. Raadsvoorstel Onderhoud gemeentelijke gebouwen
 10. Raadsvoorstel Planning en controlcyclus 2009
 11. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport: Inhuur derden
 12. Raadsvoorstel Harmonisatie Verordening Rekenkamer
 13. Raadsvoorstel Doorwerking beleidsregels en verordeningen
 14. Standpunt ten aanzien van Schiphol
 15. Actielijst meningsvormende raad 30 oktober vaststellen
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

 

De besluitvormende raadsvergadering is op 18 december 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 4 en 11 december 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. De agenda van de meningsvormende raad van 4 december staat bij agenda's.

Top