Meningsvormende raad 10 maart 2016

Dit item is verlopen op 25-03-2016.

Donderdag 10 maart om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad. Op de agenda o.a. streekarchief, zwembad Aarweide en herbevestiging woonbeleid.

In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Opheffen gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden en aansluiten bij Erfgoed Leiden en omstreken
 4. Raadsvoorstel Decembercirculaire gemeentefonds 2015
 5. Raadsvoorstel Doorontwikkeling papierloos vergaderen
 6. Raadsvoorstel Toestemming wijziging Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol
 7. Raadsvoorstel Realisatie duurzaam energiesysteem zwembad Aarweide*
 8. Raadsvoorstel Herbevestiging woonbeleid
 9. Raadsvoorstel Conceptprogramma 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W
 12. Rondvraag
 13. Actielijst vorige meningsvormende raden I+II vaststellen
 14. Sluiting

* Om 19.00 uur wordt er namens B&W in de raadszaal een toelichting gegeven op het raadsvoorstel 'Realisatie duurzaam energiesysteem zwembad Aarweide'; deze is openbaar.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda & vergaderstukken' staan, uiterlijk één week voor de vergadering,  alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'. 

Top