Meningsvormende raad 10 juli

Dit item is verlopen op 15-07-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 10 juli om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad.

In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie  tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Berichten uit B&W
  4. Gevolgen ISDR na herindeling Kaag en Braassem
  5. Ontwikkeling Dienstverlening
  6. Verkiezingen Europees Parlement 2009
  7. Actielijst MR 5 juni 2008
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De besluitvormende raadsvergadering is op 17 juli 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 3 en 10 juli 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. De agenda van de meningsvormende raad van 3 juli is vorige week in het Witte Weekblad gepubliceerd en ook op de website geplaatst.

 

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op deze site onder "politiek en bestuur".

Onder "agenda's" vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.
Top