Lokaal politiek platform: “Moet de gemeente Nieuwkoop haar NUON aandelen verkopen?”

Dit item is verlopen op 20-06-2009.

Vooruitlopend op de meningsvormende raad van 11 juni 2009 en de algemene beschouwingen van 18 juni 2009 hebben fracties gereageerd op een stelling. U kunt hieronder de verschillende meningen van de lokale politieke partijen lezen.

 

Op reacties op de stellingen kunt u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.

 

De stelling is:

“Moet de gemeente Nieuwkoop haar NUON aandelen verkopen?”

 

 

CDA is van mening dat de gemeente haar aandelen van het NUON productiegedeelte moet verkopen. Het leveringsgedeelte blijft in onze handen waardoor we invloed kunnen blijven uitoefenen op de energiemarkt. De markt voor de energieproductie is vrijgegeven waardoor de concurrentie sterk zal toenemen. NUON is waarschijnlijk te klein voor deze Europese markt en zal daardoor aanzienlijk in waarde dalen. De gemeente krijgt dan veel minder voor haar aandelen.

Leon Zoet

Christen Democratisch Appèl

 Aartman JAG 150.jpg

 

De gemeente Nieuwkoop bezit een half procent van de aandelen van NUON en heeft daarom geen invloed op de besluiten. Deskundigen vinden het aanbod van Vattenfel zeer acceptabel. Het merendeel van de aandeelhouders heeft al aangekondigd de aandelen te gaan verkopen. Het is daarom verstandig dat ook te doen. De kans dat het dividend omlaag gaat en de aandelen minder waard worden is heel reëel. Verkopen dus en de € 50 miljoen verstandig beleggen.

Jaap Aartman

Midden Partij Nieuwkoop

 

 

Nieuwkoop bezit een klein deel van de NUON aandelen. De invloed is van minimale betekenis. De renteopbrengst uit de verkoopwaarde is groter dan de huidige dividendopbrengst. De VVD is om die redenen voor de verkoop van de aandelen. De VVD streeft er naar de verkoopopbrengst langjarig tegen een hoge rente vast te zetten. Het geld mag niet gebruikt worden om de financiële gaten van het collegebeleid te dichten.

Leen Mur

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

 

 

Gas-licht-water, zijn een eerste levensbehoefte welke door de overheid of overheidsbedrijven geleverd worden. Op deze wijze is het mogelijk de prijzen enigszins onder controle te houden. Als de energie bedrijven, zoals NUON en Essent verkocht worden is de controle op de prijzen en de bron (b.v. groene stroom) van deze producten verdwenen. Het is dus van belang dat er overheidscontrole blijft op deze producten. Dus de Nuon aandelen behouden.

Stef Leliveld

Groep Leliveld

 Dors B 150.jpg

 

Progressief Nieuwkoop vindt dat NUON aandelen in meerderheid in handen moeten blijven van gemeentes en provincies vanwege de grote maatschappelijke en energiestrategische belangen. Argumenten zijn: zekerheid van energielevering, milieu- en klimaatbeleid en invloed op duurzame economische ontwikkeling. NUON aandelen moeten niet in private handen overgaan waar ze speelbal worden van op korte termijn winst beluste aandeelhouders en grillige aandelenmarkten. Zeggenschap over energievoorziening moet in overheidshanden blijven om in de toekomst invloed te blijven uitoefenen.

 

Berry Dors

Progressief Nieuwkoop

 

 

De SGP-ChristenUnie is tegen de verkoop van onze energiebedrijven voor het grote geld aan buitenlandse partijen. Energie is een belangrijke basisvoorziening voor onze samenleving. Dat de gemeente Nieuwkoop geen grote aandeelhouder is, moet niet betekenen dat wij automatisch met de meerderheid “meelopen”. Mocht een meerderheid toch besluiten voor verkoop van NUON, dan hecht De SGP-ChristenUnie aan een solide en duurzame besteding van deze inkomsten. Dat is een zaak van goed rentmeesterschap!

Elias van Belzen

Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie

Top