Lokaal politiek platform: "In een recreatieve gemeente als Nieuwkoop moeten de winkeltijden verruimd worden"

Dit item is verlopen op 24-12-2008.

Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 kunnen fracties via de gemeentepagina van het Witte Weekblad reageren op een stelling. Lezers zien hierdoor verschillende meningen van de lokale politieke partijen.

 

Naar aanleiding van de reacties op de stellingen kan u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.
“In een recreatieve gemeente als Nieuwkoop moeten de winkeltijden verruimd worden”
   Dors B 150.jpg
Jaap Aartman Jan de Jong Frits Paaymans Berry Dors Elias van Belzen
Midden Partij Nieuwkoop Christen Democratisch Appèl Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Progressief Nieuwkoop Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie

 De MPN is van mening dat een verdere verruiming van de openingstijden van de winkels in Nieuwkoop in principe mogelijk moet zijn. Wel vindt de MPN dat daar zorgvuldig overleg met de betrokken winkeliers aan vooraf moet gaan. De MPN denkt in de eerste plaats aan een verruiming van de openingstijden in de avond. Vooralsnog is de MPN nog niet overtuigd van onbeperkte openingstijden op de zondagen.

 Het CDA vindt de winkeltijden zoals ze nu zijn voldoende ruimte bieden. Op zondag mag de ondernemer twaalf dagen in een jaar overdag open zijn en op de werkdagen kan men gebruik maken van een avond openstelling. Ook de recreanten die onze gemeente bezoeken kunnen zo voldoende onze winkels bezoeken. Het CDA komt op voor de zondag rust en voor de kleine zelfstandige die met ruimere openingstijden duur personeel moeten inhuren.

Op initiatief van de VVD was het in het oude Nieuwkoop al mogelijk om verruimde openingstijden aan te vragen. Avondverkoop en zondagsopening zijn instrumenten voor de middenstand om hun producten op door het publiek gewenste tijden aan te bieden. Met de versterking van de (natuur)-recreatie-instellingen in Nieuwkoop is het een noodzaak ruime openingstijden te faciliteren om de recreant kennis te laten maken met een levend dorp.

De ondernemer moet zonder belemmeringen kunnen ondernemen in het belang van de consument.

 Een recreatiegemeente kan niet zonder ondernemers die ook op zondag of later in de avond werken. Toeristen willen een fiets of een boot huren, naar een museum en horecagelegenheid gaan, maar ook een winkelstraatje en een supermarkt bezoeken. Dat pleit voor ruimere openingstijden van winkels. Ondernemers moeten in goed overleg zelf bepalen of ze dat willen en de gemeente moet - vanuit dorpsvisies op vitale kernen - binnen kaders en randvoorwaarden daarvoor de mogelijkheden bieden

De zondag is een zegen. Meer rust op die dag zou een verademing zijn voor alle Nederlanders om zo in de komende (werk)week weer een frisse start te kunnen maken! Het mooiste van die dag is de verkondiging van de Boodschap van Wet en Evangelie. De Winkeltijdenwet zegt dat het toerisme structureel en van uitzonderlijke aard/omvang moet zijn, wil ruimere winkelopenstelling op zondag gerechtvaardigd zijn. Onze gemeente voldoet daar niet aan!
Top