Lokaal politiek platform: Huisvesten van arbeidsmigranten moet niet op het bedrijf zelf maar in de woonkernen plaatsvinden

Dit item is verlopen op 02-10-2009.
Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober 2009 hebben fracties gereageerd op een stelling. U kunt hieronder de verschillende meningen van de lokale politieke partijen lezen.

Wilt u hierop reageren?. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.

“Huisvesten van arbeidsmigranten moet niet op het bedrijf zelf maar in de woonkernen plaatsvinden”

 Bos de AJ 150.jpg

 

Het CDA wil snel een oplossing voor de vaak erbarmelijke huisvesting van arbeidsmigranten alsmede de overlast die soms wordt veroorzaakt. Huisvesting in een van onze kernen is de gewenste maar niet de snelste oplossing. Om snel tot een oplossing te komen wil het CDA fatsoenlijke huisvesting op het bedrijfsterrein toestaan. Wij willen wel harde garanties over de tijdelijkheid van deze huisvesting.

Tony de Bos

Christen Democratisch Appèl

 Aartman JAG 150.jpg

De MPN onderschrijft de stelling. De MPN is van mening dat het in de eerste plaats de taak van het bedrijf zelf is om te zorgen een passende en legale huisvesting van arbeidsmigranten.
Diverse bedrijven in Aalsmeer met vele arbeidsmigranten hebben de oplossing gezocht in het kopen van woningen. Een bijkomend voordeel van deze constructie is dat de arbeidsmigranten verspreid in de diverse woonkernen verblijven. Mogelijke overlast van sterke concentraties van arbeidsmigranten op één plaats wordt daarmee voorkomen.

Jaap Aartman

Midden Partij Nieuwkoop

 Hardenberg J 150.jpg

Arbeidsmigranten zijn in de ogen van de VVD waardevolle arbeidskrachten en moeten op een zelfde manier als normale arbeidskrachten gehuisvest worden. Wonen bij het bedrijf doen de normale medewerkers ook niet, binnen de woonkern is dan ook een logische plaats.

Jan Hardenberg

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

 Elkhuizen GAH 150.jpg

150.000 Poolse gastarbeiders werken in Nederland. Velen werken via uitzendbureaus tijdelijk in Nederland. Het is de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau en werkgevers om voor huisvesting te zorgen. Het sociaal woningaanbod is in Nieuwkoop te klein om deze gastarbeiders te voorzien van woningen, onze eigen inwoners hebben al last van de wachtlijsten. B&B en verspreid in stacaravans (tijdelijk) is een oplossing, verstoppen in een verbouwd kantoor, ziet Groep Leliveld zeker niet zitten

Guus Elkhuizen

Groep Leliveld

 Hagenaars CQM 150.jpg

Progressief Nieuwkoop vindt dat werknemers - dus ook arbeidsmigranten - niet op het terrein van een bedrijf gehuisvest moeten worden, maar te midden van het sociale leven in de kernen. Zeker in het Groene Hart. Het college dient op zeer korte termijn zelf te komen met alternatieve voorstellen om dit probleem op te lossen. Dit alles dient te gebeuren in goed overleg met diverse betrokkenen en de regiogemeenten.

Kees Hagenaars

Progressief Nieuwkoop

 

Ja, mits er aan twee belangrijke voorwaarden voldaan wordt:
- Dit mag niet ten koste gaan van de burgers die al langere tijd op een wachtlijst staan voor een (huur-)woning;
- Om overlast in de woonomgeving te voorkomen mogen alleen arbeidsmigranten die een gezin vormen of samenwonen met hun partner op één locatie gehuisvest worden.
De gemeente Nieuwkoop dient de schrijnende situaties waarop arbeidsmigranten, onze medemensen, gehuisvest zijn voortvarend op te lossen.

Elias van Belzen

Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie

Top