Lokaal politiek platform: Hondenbelasting

Dit item is verlopen op 24-04-2009.
Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 23 april 2009 kunnen fracties reageren op een stelling. Hieronder leest u meningen van de lokale politieke partijen.

Naar aanleiding van de reacties op de stellingen kunt u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.

“Afschaffing van hondenbelasting wordt gecompenseerd door een verhoging van de OZB met slechts ongeveer EUR 6,00. Dit moet de gemeente dus doen.

Aartman MGJ 150.jpg    Bos vd JH 150.jpg   Dors B 150.jpg   C.J.P.-van-Belzen-150.jpg
Margot Aartman Jan van den Bos Leen Mur Berry Dors Elias van Belzen
Midden Partij Nieuwkoop Christen Democratisch Appèl Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Progressief Nieuwkoop Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie

De MPN zou graag zien dat de hondenbelasting wordt afgeschaft, aangezien de opbrengsten voor algemene doeleinden worden gebruikt. In dat kader spreken wij dan ook van een onzinbelasting. Het gaat ons echter te ver om de OZB hiervoor met 6 euro per huishouden te verhogen. Afschaffing slaat echter wel een structureel gat in de begroting van 60.000 euro. Wij zoeken de oplossing hiervoor in het treffen van een verantwoorde bezuiniging. Een moeilijke opgave, maar we hopen met een goed voorstel te komen!

Het CDA vindt een verhoging van de OZB door het afschaffen van de hondenbelasting niet redelijk. De opbrengst van de hondenbelasting is nu 60.000 euro. Bij het afschaffen hiervan zal de OZB met ruim 1% stijgen of zal de gemeente voor 60.000 euro moeten besparen. Het CDA is echter ook van mening dat een koppeling dient te bestaan tussen de opbrengst van de hondenbelasting en de kosten voor de gemeente. Belasting is nodig om de activiteiten van de gemeente te bekostigen. De VVD pleit voor een kostenbewuste gemeente zodat de lasten laag blijven. De belastingen dienen een rechtvaardige verdeling te kennen. De vervuiler betaalt is daarbij een stelregel. De VVD pleit voor betere kostenbeheersing voor afvalverwerking en rioolbeheer gerelateerd aan kostendekkende tarieven. De hondenbelasting wordt ingegeven als mogelijke belasting vanuit wetgeving. Ook hier geldt voor de VVD de vervuiler betaalt.

Wij vinden hondenbelasting een achterhaalde belasting. Er is geen relatie tussen deze belasting en beleid van de gemeente. Die belasting kan afgeschaft worden. Het financiële gat dat ontstaat, moet op een eerlijke en rechtvaardige manier worden gedicht. Eerst door binnen de bestaande begroting te kijken. Vervolgens naar andere middelen, bijvoorbeeld via de afvalstoffenheffing.

Nee. Ook al is de hondenbelasting één van de minst gewaardeerde belastingen, de Onroerend Zaak Belasting (OZB) mag niet nog meer worden verhoogd. Wij pleiten er zelfs voor om de OZB in 2010, als een herstel van de economie op zich laat wachten, niet het inflatiepercentage te laten stijgen. Of gaat de gemeente proberen Nieuwkoop nog hoger op de ranglijst voor lokale lasten te krijgen? Volgens de SGP-ChristenUnie dus niet!
Top