Lokaal politiek platform: "Het is geen taak van de gemeente om topsport te bevorderen"

Dit item is verlopen op 21-03-2009.

Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 12 maart 2009 hebben fracties gereageerd op een stelling. U kunt hieronder de verschillende meningen van de lokale politieke partijen lezen.

 

Op reacties op de stellingen kunt u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.
“Het is geen taak van de gemeente om topsport te bevorderen”
 Elkhuizen GAH 150.jpg  Hagenaars CQM 150.jpg
Guus Elkhuizen Nicolette Oosterhof Victoire Lafère Kees Hagenaars Elias van Belzen
Midden Partij Nieuwkoop Christen Democratisch Appèl Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Progressief Nieuwkoop Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie

 De MPN vindt de stelling wat te kort door de bocht. Zij meent dat de gemeente wel randvoorwaarden moet creëren, zodat voldoende sportaccommodaties in de gemeente zijn om sport te beoefenen in de breedste zin van het woord. De MPN streeft ernaar om voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen om dat te realiseren. Dan komen talenten voor topsport vanzelf bovendrijven. Mike Dullemans uit Nieuwkoop is een mooi voorbeeld. Hij begon racketlon te spelen in de tennishal in Nieuwkoop en werd tweede op het WK.

Als CDA willen wij mensen en met name zoveel mogelijk jeugd stimuleren om actief sport te beoefenen.

Voor topsport en topsporters hebben wij, CDA grote bewondering en waardering.

Maar wij zijn er van overtuigd dat via de breedtesport veel meer mensen bereikt worden.

En daar gaat het ons om! Met de middelen die er zijn zoveel mogelijk mensen bereiken.

Zodat zij actief mee kunnen doen met sport.

Volgens de normen van NOC*NSF zal onze gemeente niet gauw in aanmerking komen voor topsportprestaties en is het dus onzinnig om ons daarmee in te laten. Topsportprestaties zijn echter wel een enorme stimulans voor de breedtesport. Volgens de VVD moet de gemeente zich erop toeleggen dat een zo breed mogelijke deelname aan sportactiviteiten kan plaatsvinden door subsidies te verstrekken voor sportvoorzieningen, voor specifieke groepen sportdeelnemers (jeugd, ouderen, mensen met een lichamelijke beperking) en voor deskundigheids-bevordering.

De gemeente Nieuwkoop moet voorzien in voldoende en goede mogelijkheden voor de breedtesport. Op die manier kunnen zoveel mogelijk inwoners er van profiteren. Het is goed voor de gezondheid maar ook voor de omgang met elkaar. Topprestaties zijn natuurlijk van belang en we moeten er trots op zijn maar het zijn slechts enkelen die zover komen. Het is de taak van verenigingen topprestaties te bevorderen.

Voor mensen in deze tijd van ‘druk, druk, druk’ en stress zijn ontspanning en recreatie goed. Wanneer daarom sportvoorzieningen worden aangelegd, wijst de SGP/ChristenUnie deze niet af. Maar wij willen niet dat enkele burgers op kosten van alle burgers profiteren van een te ruimhartig subsidiebeleid. Mede daarom zijn wij tegen het faciliteren, ondersteunen en stimuleren van topsport en topsportevenementen. Zeker wanneer hiermee de zondagrust in het geding is, bijvoorbeeld bij het Nederlands kampioenschap Triatlon.
Top