Lokaal politiek platform: "Goede dienstverlening kan alléén bij een centraal gelegen nieuw gemeentehuis worden verleend"

Dit item is verlopen op 06-02-2009.

Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2009 kunnen fracties via de gemeentepagina van het Witte Weekblad reageren op een stelling. Lezers zien hierdoor verschillende meningen van de lokale politieke partijen.
 

Naar aanleiding van de reacties op de stellingen kan u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.
“Goede dienstverlening kan alléén bij een centraal gelegen nieuw gemeentehuis worden verleend”
  
Jaap Aartman Peter Stokman Jan Hardenberg Kees Hagenaars Elias van Belzen
Midden Partij Nieuwkoop Christen Democratisch Appèl Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Progressief Nieuwkoop Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie

MPN is het beslist niet eens met de stelling dat alleen bij een centraal gemeentehuis goede dienstverlening verleend wordt. Goede dienstverlening door de gemeente hangt niet af van locatie, maar van de mensen die het verzorgen. MPN wil dienstverlening op maat: “In kernen Nieuwkoop, Ter Aar en Nieuwveen een loket met de belangrijkste diensten”. Goede informatie over welke diensten waar bereikbaar zijn hoort daarbij. Verder wil MPN dat inwoners die slecht mobiel zijn na een afspraak thuis bezocht worden.

Het CDA heeft voor dienstverlening ingezet op zorgloketten in de drie grote kernen en thuisbezoeken voor diegene die niet naar het loket kunnen komen. Dus dienstverlening dicht bij de inwoner.

Een centraal gelegen gemeentehuis heeft wellicht efficiency voordelen maar

is zeker geen randvoorwaarde voor goede dienstverlening. Ons inziens mag een nieuw gemeentehuis niet leiden tot hogere kosten voor huisvesting en dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van nieuwe ICT technieken.

Goede dienstverlening is direct te woord gestaan worden door een deskundige vanuit de één-loket-gedachte, klaar terwijl u wacht.

Om het gemeenteloket bereikbaar te maken voor de minder mobiele inwoner zou de gemeente een contract moeten afsluiten met onze lokale taxi onderneming.

Goede dienstverlening is ook de inwoner die niet het loket kan bezoeken, thuis te bezoeken.

Goede dienstverlening is ook gebruik maken van de computer, regel het thuis met de muis.

 Recent zeiden B&W dat met de geplande loketten in de verschillende kernen de dienstverlening optimaal wordt. Daar is dus juist niét één centraal gemeentehuis voor nodig. Bij ongeveer de helft van alle heringedeelde gemeenten gingen de belastingen omhoog en namen de voorzieningen af, juist vanwege een miljoenenkostend nieuw gemeentehuis. En dan over tien jaar weer herindelen en weer een nieuw gemeentehuis? Progressief Nieuwkoop beloofde bij de verkiezingen daar tegen te stemmen. En daar houden wij ons aan.

Een centraal gemeentehuis is een pluspunt ten opzichte van de huidige situatie maar goede dienstverlening moet vooral dichtbij allé burgers zijn en blijven! Voor de SGP-ChristenUnie is nu realiseren van centraal gelegen gemeentehuis nog steeds een ‘NEE, tenzij’… Het financiële plaatje van een dergelijk groot project zal betrouwbaar, kostenneutraal en vooral sluitend moeten zijn. Dus zonder risico van overschrijdingen! Er zijn dringender zaken waar het gemeenschapgeld aan besteed moet worden.
Top