Locatiekeuze sporthal Ter Aar

Dit item is verlopen op 14-07-2017.

De gemeenteraad houdt op dinsdagavond 20 juni 2017 om 20.00 uur een extra meningsvormende raad in het gemeentehuis in Nieuwveen (Teylersplein 1). Er staat één onderwerp op de agenda: Locatiekeuze sporthal Ter Aar.

Proces raadsbesluit

  • Medewerkers van de gemeente maken een advies voor het college van B&W
  • B&W neemt een besluit over het raadsvoorstel (6 juni)
  • Raad spreekt over het raadsvoorstel en een concept-raadsbesluit (20 juni)
  • Gemeenteraad neemt een raadsbesluit (6 juli);

Vergaderstukken

De stukken voor de meningsvormende raad komen, naar verwachting 8 juni, beschikbaar bij 'agenda en vergaderstukken' op deze website. De stukken voor de besluitvormende raad van 6 juli staan uiterlijk één week voor de vergadering op deze website.

Inspreken

Voor insprekers is er in totaal 30 minuten tijd; bij meer dan 6 insprekers wordt hun spreektijd ingekort. Personen mogen maar 1x  inspreken (of bij de meningsvormende raad óf bij de besluitvormende raadsvergadering). Raadsleden stellen soms nog een vraag aan de inspreker maar gaan niet in discussie. Bij de besluitvormende raadsvergadering is het minder effectief als bij de meningsvormende raad omdat de raadsleden dan al een standpunt hebben ingenomen. U moet zich wel minimaal 8 uur voor de vergadering aanmelden via griffier@nieuwkoop.nl . Daarnaast nodigen raadsleden een aantal betrokkenen specifiek uit om mee te debatteren.

Meekijken

U kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.

Top