Kernbezoek de Meije; de reactie van het college

Dit item is verlopen op 18-02-2008.

Bij brief van 20 september 2007 heeft de raad aan het college van B&W een aantal vragen gesteld over De Meije. Dit naar aanleiding van het kernbezoek van de raad aan De Meije op 6 september 2007. Hieronder treft u aan de reactie van het college van B&W en de brief van de raad met de vragen.

Top