Kernbezoek aan de Meije

Dit item is verlopen op 20-09-2007.

Op 6 september heeft een delegatie van de raad een bezoek gebracht aan de kern de Meije (Nieuwkoopse deel). De bewoners vertelden over de praktische problemen van het wonen in het Nieuwkoopse deel van de Meije terwijl de andere delen van de Meije onder de gemeenten Bodegraven en Woerden vallen. Ze zouden graag daarover met de gemeente in gesprek willen gaan. Verder was er veel discussie over de natuurontwikkelingen in het gebied zoals de Meijegraslanden en Vogel- en Habitatrichtlijn en de gevolgen daarvan voor iedereen. Gevraagd werd om een betere informatievoorziening daarover vanuit de gemeente omdat dit grote gevolgen heeft voor veel mensen. Ook andere onderwerpen kwamen ter sprake zoals de vaarsnelheid, onderhoud van het water en het Meijepad (in de Meije beter bekend als het Oortjespad) en het bestemmingsplan. Omdat veel onderwerpen onder verantwoordelijkheid van het college van B&W vallen is afgesproken dat de raad een brief aan het college stuurt. In deze brief staan de bevindingen van de avond en worden er per onderwerp vragen toegevoegd. Aan het college wordt gevraagd deze te beantwoorden aan de raad.

Top