Integraal handhavingsbeleid

Dit item is verlopen op 26-07-2007.

Op 10 mei heeft de raad geïnventariseerd wat inwoners, bedrijven en stichtingen onder integraal handhavingsbeleid verstaan. De raad is hier op 5 juli dieper op ingegaan aan de hand van een werkboek.

De sfeer was betrokken en interactief. Besproken stellingen zijn onder andere: "als je niet controleert, weet je niet wat er gebeurt" en "inspectie is schakel die vóór handhaving zit: je probeert te voorkomen dat handhaving nodig is". De raadsleden stelden aan eind voor om een speciale commissie te vormen die dieper op het onderwerp handhaving in zal gaan. Uiteindelijk zal handhavingsbeleid ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Tijdens de tweede helft van deze bijeenkomst gaf de brandweercommandant een presentatie over de regionale ontwikkelingen.

Top