Integraal handhavingsbeleid

Dit item is verlopen op 24-05-2007.

Op donderdag 10 mei heeft de raad een "Oriënterende bijeenkomst" gehouden over integraal handhavingsbeleid. Het doel van deze bijeenkomst was om duidelijkheid te krijgen over wat verstaan wordt onder integrale handhaving op gemeentelijk niveau. Na een presentatie over de trends en ontwikkelingen werd het woord gegeven aan mensen die veel of juist te weinig te maken hebben met handhaving.

De heer Stapper, voorzitter van LTO Noord afd. Aar-Rijn en Amstellanden heeft een aantal tips meegegeven. "Laat handhavers gezamenlijk optreden. Bereid mensen voor op controles. Heb begrip voor de situatie en biedt de mogelijk om het op te lossen binnen een bepaalde periode. Laat handhavers elkaar ook aanspreken als de regels overtreden worden." De heer Versteeg, vertegenwoordiger van het Actieve Groene Hart, kon met praktijkverhalen (geen eigen ervaring) aanvullen dat vooral ondernemers bij industrieterreinen last hebben van veel zwerfafval en containers die slordig staan. Bovendien hebben ondernemers behoefte aan het handhaven van het bedoeld gebruik van industrieterreinen, dus geen (grote) detailhandel. Twee inwoners hebben ook met voorbeelden aangegeven dat op diverse terreinen behoefte is aan handhaving. Tot slot werd met veel foto's getoond dat het soms discutabel is of handhaving direct nodig of wenselijk is.

De raad zal de informatie die deze avond naar voren is gekomen gebruiken bij de beoordeling van een handhavingsnota die het college van burgemeester en wethouders binnenkort zal voorleggen.

 

Top