Hoorzitting Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar op 28 januari 2015

Dit item is verlopen op 27-02-2015.

Het ontwerpbestemmingsplan Vivero (voorheen Langeraar-Oost), Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar heeft vanaf donderdag 13 november 2014 gedurende 6 weken  ter inzage gelegen. U kunt het plan zien op de website van de gemeente onder 'bestemmingsplannen' en op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Aanmelden voor de hoorzitting

De hoorzitting voor dit bestemmingsplan is op woensdagavond 28 januari 2015  in de raadszaal Teylersplein 1 in Nieuwveen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk woensdag 21 januari 2015 aanmelden. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, met daarbij uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de naam van het bestemmingsplan.

Doel van de hoorzitting

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode, waarin u uw zienswijzen kon indienen, van een bestemmingsplan een hoorzitting te houden. Tijdens de hoorzitting kunt u dus uw ingediende zienswijze aan een aantal raadsleden vertellen. Vaak komt uw mening zo duidelijker over dan in een brief.

Verdere proces bestemmingsplan

De inhoudelijke behandeling van de ingediende zienswijzen vindt later in het jaar plaats. Na de hoorzitting worden de reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie voorbereid en uitgewerkt. Deze reactie komt in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ en wordt behandeld door het college van B&W. Daarna komt het bestemmingsplan met de reactie op de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad.

Geen zienswijze ingediend

Heeft u wel opmerkingen of ideeën over het bestemmingsplan maar heeft u geen zienswijze ingediend binnen de daarvoor gestelde termijn, dan kunt u zich toch aanmelden voor de hoorzitting van de gemeenteraad. Uw inbreng zal dan niet meegenomen worden in de Nota van zienswijzen (het formele proces) maar raadsleden kunnen deze informatie wel meenemen in hun overwegingen over het bestemmingsplan.

Top