Hoorzitting Ter Aar en Bovenland 23 oktober

Dit item is verlopen op 30-10-2012.

Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan Ter Aar en Bovenland ter inzage. De formele periode waarin u een zienswijze kunt indienen loopt tot en met 17 oktober 2012. U kunt het plan inzien op http://www.nieuwkoop.nl/  en op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Hoorzitting bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode van zes weken van een bestemmingsplan een hoorzitting te houden. Doel van deze hoorzitting is, dat raadsleden uw verhaal ook horen. Tijdens de hoorzitting kunt u dus uw ingediende zienswijze aan een aantal raadsleden vertellen. Vaak komt uw mening zo duidelijker over dan in een brief.

Aanmelden hoorzitting ontwerpbestemmingsplan “Ter Aar en Bovenland”

De hoorzitting voor dit bestemmingsplan is op dinsdagavond 23 oktober 2012 om 20.00 uur in de commissiekamer Teylersplein 1 in Nieuwveen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk maandag 22 oktober tot 9.00 uur aanmelden. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, met daarbij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Verdere proces bestemmingsplan

De inhoudelijke behandeling van de ingediende zienswijzen vindt later in het jaar plaats. Na 23 oktober worden de reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie voorbereid en uitgewerkt. Deze reactie komt in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ en wordt behandeld door het college van B&W. Daarna komt het bestemmingsplan met de reactie op de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad.

De gemeenteraad verwacht dat het bestemmingsplan in de meningsvormende raad van 17 januari en de besluitvormende raadsvergadering van 31 januari 2013 wordt behandeld. Raadsleden nemen dan de mondelinge toelichtingen uit de hoorzitting, samen met alle overige beschikbare informatie, mee in de overwegingen over het bestemmingsplan.

Geen zienswijze ingediend

Heeft u wel opmerkingen of ideeën over het bestemmingsplan maar heeft u geen zienswijze ingediend binnen de daarvoor gestelde termijn, dan kunt u zich toch aanmelden voor de hoorzitting van de gemeenteraad. Uw inbreng zal dan niet meegenomen worden in de Nota van zienswijzen (het formele proces) maar raadsleden kunnen deze informatie wel meenemen in hun overwegingen over het bestemmingsplan.

Top