Hoorzitting ontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwkoop

Dit item is verlopen op 18-03-2013.

Het ontwerpbestemmingsplan van Kern Nieuwkoop lag tot en met 27 februari 2013 ter inzage. U kunt de plannen inzien op de website van de gemeente , op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Aanmelden

De 2e hoorzitting voor Kern Nieuwkoop is op woensdagavond 13 maart 2013 om 20:00 uur in de raadszaal Teylersplein 1 in Nieuwveen.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u zich aanmelden. Wilt u dat a.u.b. zo snel mogelijk doen zodat wij kunnen inschatten hoeveel mensen er komen. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, vermeld daarbij uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de naam van het bestemmingsplan.

Doel hoorzitting

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode van zes weken (waarin u uw zienswijzen kunt indienen) van een bestemmingsplan een hoorzitting te houden. Tijdens de hoorzitting kunt u dus uw ingediende zienswijze aan een aantal raadsleden vertellen. Vaak komt uw mening zo duidelijker over dan in een brief.

Verdere proces bestemmingsplan

De inhoudelijke behandeling van de ingediende zienswijzen vindt later in het jaar plaats. Na de hoorzitting worden de reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie voorbereid en uitgewerkt. Deze reactie komt in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ en wordt behandeld door het college van B&W. Daarna komt het bestemmingsplan met de reactie op de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad.

 

Top