Hoorzitting ontwerp-bestemmingsplan Voorwegzone

Dit item is verlopen op 22-11-2017.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 21 november een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Voorwegzone Noorden.

Dit ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 8 november 2017 ter inzage en tot dan kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. De mensen die dat hebben gedaan worden door de gemeenteraad uitgenodigd om hun zienswijze toe te lichten in een hoorzitting.

Hoorzitting op 21 november 2017

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode een hoorzitting te houden. Doel van deze hoorzitting is, dat raadsleden het verhaal bij de schriftelijk ingediende zienswijzen ook horen. De hoorzitting is niet bedoeld om extra zienswijzen in te dienen, over het onderwerp te discussiëren of om vragen te stellen.

De hoorzitting is op dinsdag 21 november 2017, start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen (Teylersplein 1) en is openbaar. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 20 november  vóór 9.00 uur. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, met daarbij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Verdere proces ontwerpbestemmingsplan

De reacties op de zienswijzen worden binnen de gemeentelijke organisatie verder voorbereid en uitgewerkt in een zogenaamde ‘Nota van zienswijze’. Het bestemmingsplan met daarbij de nota van zienswijze wordt eerst in het college van B&W besproken en komt daarna op de agenda van een meningsvormende raad en een besluitvormende raadsvergadering. Volgens de huidige planning zal dat 18 januari en 1 februari 2018 zijn.

Informatie over de Nieuwkoopse gemeenteraad staat op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad

Top