Hoorzitting gemeenteraad over ontwerp bestemmingsplan

Dit item is verlopen op 06-07-2016.

De hoorzitting voor het ontwerp bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde is op dinsdagavond 5 juli 2016.

Het ontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde ligt vanaf 12 mei 2016 voor een periode van zes weken ter inzage. Na deze formele periode van zes weken om zienswijzen in te dienen heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om een hoorzitting te houden.

Aanmelden voor de hoorzitting

De hoorzitting voor dit bestemmingsplan is op dinsdagavond 5 juli 2016 in de raadszaal Teylersplein 1 in Nieuwveen.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u zich aanmelden. Wilt u dat a.u.b. doen voor 28 juni 2016 zodat wij kunnen inschatten hoeveel mensen er komen. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, vermeld daarbij uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de naam van het bestemmingsplan.

Doel van de hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kunt u uw ingediende zienswijze, in maximaal 5 minuten, aan een aantal raadsleden toelichten. Vaak komt uw mening zo duidelijker over dan in een brief.

Verdere proces bestemmingsplan

De inhoudelijke behandeling van de ingediende zienswijzen vindt later in het jaar plaats. Na de hoorzitting worden de reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie voorbereid en uitgewerkt. Deze reactie komt in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ en wordt behandeld door het college van B&W. Daarna komt het bestemmingsplan met de reactie op de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad voor besluitvorming.

Top