Hoorzitting bestemmingsplannen

Dit item is verlopen op 17-04-2017.

De gemeenteraad houdt op 11 april een hoorzitting over de ontwerpbestemmingsplannen:

'Teylerspark', 'Middelweg' en 'Damstaete'.

Deze drie ontwerpbestemmingsplannen hebben vanaf 9 februari 2017 zes weken ter inzage gelegen en in die periode konden belanghebbenden zienswijzen indienen. De mensen die dat hebben gedaan worden uitgenodigd om hun zienswijze toe te lichten in een hoorzitting.

Hoorzitting op 11 april 2017

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode een hoorzitting te houden. Doel van deze hoorzitting is, dat raadsleden het verhaal bij de schriftelijk ingediende zienswijzen ook horen. De hoorzitting is niet bedoeld om extra zienswijzen in te dienen, over het onderwerp te discussiëren of om vragen te stellen.

De hoorzitting is op dinsdag 11 april 2017, start om 20.00  20.30 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen en is openbaar. Aanmelden kan tot uiterlijk 5 april 2017 voor 9.00 uur. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, met daarbij uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en het bestemmingsplan waar het over gaat.

Verdere proces bestemmingsplannen

De reacties op de zienswijzen worden binnen de gemeentelijke organisatie verder voorbereid en uitgewerkt in een zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’. Het bestemmingsplan met daarbij de nota van zienswijze wordt eerst in het college van B&W besproken en komt daarna  op de agenda van een meningsvormende raad en een besluitvormende raadsvergadering. Volgens de huidige planning zal dat op 22 juni en 6 juli 2017 zijn.

Top