Hoorzitting bestemmingsplannen

Dit item is verlopen op 10-02-2017.

De gemeenteraad houdt een hoorzitting over de ontwerpbestemmingsplannen: ‘Langeraar en Papenveer 1e herziening’ , Kern Nieuwkoop 1e herziening’ en ‘Noordse Dorpsweg naast 12B, Noorden’.

Deze drie ontwerpbestemmingsplannen hebben zes weken ter inzage gelegen en in die periode konden belanghebbenden zienswijzen indienen. De mensen die dat hebben gedaan zijn uitgenodigd om hun zienswijze toe te lichten in een hoorzitting.

Hoorzitting op 7 februari 2017

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode een hoorzitting te houden. Doel van deze hoorzitting is, dat raadsleden het verhaal bij de schriftelijk ingediende zienswijzen ook horen. De hoorzitting is niet bedoeld om extra zienswijzen in te dienen, over het onderwerp te discussiëren of om vragen te stellen.

De hoorzitting is op dinsdag 7 februari 2017, start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen en is openbaar. Aanmelden kan tot uiterlijk 2 februari 2017 voor 12.00 uur. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, met daarbij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Verdere proces bestemmingsplannen

Op dit moment worden de reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie verder voorbereid en uitgewerkt in een zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’. Het bestemmingsplan met daarbij de nota van zienswijze wordt eerst in het college van B&W besproken en komt daarna  op de agenda van een meningsvormende raad en een besluitvormende raadsvergadering. ‘Langeraar en Papenveer 1e herziening’ en Kern Nieuwkoop 1e herziening’ komen naar verwachting in de meningsvormende raad van 16 februari 2017. ‘Noordse Dorpsweg naast 12B, Noorden’ komt later naar de gemeenteraad.

Top