Hoorzitting bestemmingsplan Landelijk Gebied

Dit item is verlopen op 11-03-2016.

Deze hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied is op dinsdagavond 8 maart 2016 in de raadszaal, Teylersplein 1 in Nieuwveen.

Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied heeft vanaf maandag 4 januari 2016 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn ruim 125 zienswijzen ingediend. Na deze formele periode van zes weken om zienswijzen in te dienen heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om een hoorzitting te houden.

Aanmelden voor de hoorzitting

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u zich aanmelden. Wilt u dat a.u.b. zo snel mogelijk doen zodat wij kunnen inschatten hoeveel mensen er komen. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, vermeld daarbij uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de naam van het bestemmingsplan.

Doel van de hoorzitting

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode, waarin u uw zienswijzen kunt indienen van een bestemmingsplan, een hoorzitting te houden. Tijdens de hoorzitting kunt u dus uw ingediende zienswijze, in maximaal 5 minuten, aan een aantal raadsleden toelichten. Vaak komt uw mening zo duidelijker over dan in een brief.

Verdere proces bestemmingsplan

De inhoudelijke behandeling van de ingediende zienswijzen vindt later in het jaar plaats. Na de hoorzitting worden de reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie voorbereid en uitgewerkt. Deze reactie komt in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ en wordt behandeld door het college van B&W. Daarna komt het bestemmingsplan met de reactie op de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad.

Top