Hoorzitting bestemmingsplan Korteraar

Dit item is verlopen op 18-09-2007.

Op 17 september 2007 kunnen degene die schriftelijke zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan Korteraar deze toelichten tussen 20.00 en 22.30 uur. Bij voldoende belangstelling wordt op 19 september 2007 een tweede gelegenheid geboden om een toelichting te geven. De hoorzittingen worden gehouden door een commissie van de gemeenteraad en vinden plaats in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Wilt u een mondelinge toelichting geven op uw ingediende schriftelijke zienswijzen dan moet u zich, uiterlijk 6 september aanmelden bij Lennard Lindeman (0172-521152) van de afdeling Fysieke en Maatschappelijke Ontwikkeling. Als u zich vooraf niet aanmeldt of als u geen schriftelijke zienswijzen heeft ingediend dan kunt u die avond niet inspreken.

Top