Het ontwerpbeheerplan Natura 2000

Dit item is verlopen op 14-11-2013.

Op maandagavond 16 september is een afvaardiging van de gemeenteraad van Nieuwkoop met 18 personen naar het provinciehuis gegaan. Daar is met de Statencommissie Groen en Water van de over het ‘Beheerplan Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck’ gesproken.
 

De bijeenkomst werd geopend door gastheer Frits Paymans (voorzitter Statencommissie Groen en Water). Daarna volgde een regionale markt. Organisaties uit de regio werden in de gelegenheid gesteld om hun ideeën over het (toekomstige) gebied op het gebied van Groen en Water te delen met statenleden. Iedere deelnemer had een eigen tafel waarbij Nieuwkoop een flyer uitdeelde (bijgevoegd) en een korte film (opent in nieuw venster) toonde. Terwijl de raadsleden ondertussen met de statenleden en andere deelnemers in gesprek gingen.

De avond werd vervolgd met een algemene toelichting over het Europese natuurnetwerk Natura 2000, de Programmatische Aanpak Stikstof en het beheerplan Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck door Gerard de Jong (Programmamanager Natura 2000, provincie Zuid-Holland).

De avond werd afgesloten met een debat met de voorzitters van de Natura 2000 werkgroepen over het beheerplan Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck. Na een korte inleiding van de drie voorzitters werd aan de hand van een aantal stellingen het debat gevoerd.

Binnenkort adviseert Gedeputeerde Staten (GS) de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, over het beheerplan. Voor die tijd willen de Provinciale Staten nog in gesprek met GS over dit onderwerp. Uiteindelijk beslist de staatssecretaris over de vaststelling van het beheerplan (opent in nieuw venster; het bestand heet 'Concept ontwerpbeheerplan 2014-2019' en is 75 MB groot).
 

Top