Globaal welstandsbeleid

Dit item is verlopen op 24-05-2007.

De raad hield op 10 mei 2007 een oriënterende bijeenkomst over globaal welstandsbeleid. Op basis van dit beleid worden bouwplannen getoetst aan "redelijke eisen van welstand".   Het doel van deze bijeenkomst was om duidelijk te krijgen wat verstaan moet worden onder globaal welstandsbeleid zoals dat in het raadsprogramma is opgenomen. Daarnaast wilde de raad zich laten informeren over de diverse mogelijkheden. Vier mogelijkheden werden genoemd in een presentatie: helemaal geen welstandsbeleid meer maken (gemeente Jacobswoude), geen welstandsbeleid maar wel eisen stellen aan de architect (gemeente Boekel), alleen welstand voor bepaalde gebieden en/of objecten (een kwart van de gemeenten) of voor de gehele gemeente welstand.

Gemeente Jacobswoude heeft al 2,5 jaar geen welstandsbeleid meer en dat levert daar geen rare bouwwerken op wat wel werd verwacht. Veel andere gemeenten wijzen gebieden/wijken aan waar geen welstand geldt en gebieden waar dat wel geldt.

De aanwezigen bogen zich over de vraag bij welke gebouwen en gebieden wel een welstandstoets is gewenst. Genoemd werden bijvoorbeeld monumenten en hun directe omgeving, beeldbepalende gebouwen en gebieden (bijv. historische dorpkernen).

Conclusie van de bijeenkomst is dat nog niet alles duidelijk is uitgewerkt, de raad nog meer informatie en discussie wil voordat er een besluit wordt genomen. Wordt vervolgd dus!

 

Top