Gemeenteraad krijgt 6e fractie

Dit item is verlopen op 19-05-2009.

Op 7 mei 2009 heeft de voorzitter van de gemeenteraad een mail ontvangen van vier raadsleden: Stef Leliveld, Guus Elkhuizen, Aat van Putten en Leo Visser die tot nu toe deel uitmaakten van de fractie van de MPN. Zij geven aan de fractie van de MPN te hebben verlaten en met een eigen fractie verder te gaan in de gemeenteraad.

De raadsleden zijn als persoon gekozen in de gemeenteraad en kunnen daardoor tussentijds van fractie veranderen. De personen die nu in de raad zitten blijven dan ook na dit besluit, raadslid.

 

Vanaf de eerst volgende besluitvormende raadsvergadering, op 28 mei, moet rekening gehouden worden met de nieuw ontstane situatie. Het heeft namelijk wel een aantal praktische gevolgen bijvoorbeeld bij het spreken tijdens de vergadering, dit gebeurt vaak per fractie, en de vertegenwoordiging in diverse overlegsituaties.

 

De raad benoemt de wethouders. Dit is in 2007, na de verkiezingen, gebeurd op basis van een coalitie tussen MPN en CDA. Die hadden samen 14 van de 21 raadszetels. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe situatie gevolgen heeft voor de samenstelling van het college van B&W.

Top