Gemeenteraad komt met advies naar Commissariaat

Dit item is verlopen op 24-08-2007.
In de raadsvergadering van 20 juli 2007 heeft de gemeenteraad een door Radio LOT en NEO radio getekend convenant in ontvangst genomen. Dit convenant is tot stand gekomen na bemiddeling van vertegenwoordigers van de Middenpartij, het CDA, de VVD en Progressief 2007. Met dit convenant wil de gemeenteraad Radio LOT en daarmee de nieuwe zender RTV Hollands Midden aanbevelen bij het Commissariaat van de Media.

In de raadsvergadering van 12 april j.l. is dit onderwerp eerder aan bod gekomen. De raad gaf toen aan een meerwaarde te zien in het samengaan of samenwerken van Radio LOT en NEO Radio. De raad gaf de heer M. Paats de opdracht mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. De bevindingen van dit onderzoek zijn verwerkt in de rapportage 'Samenwerken of samengaan: beide een brug te ver' dat de raad heeft betrokken bij haar advies. Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen draagvlak is om samen te gaan of samen te werken.

 

Convenant

Vier raadsfracties zagen echter nog wel ruimte. Na een aantal gesprekken is een convenant opgesteld waar beide partijen (Radio LOT en Neoradio) zich in konden vinden. Radio LOT krijgt de zendmachtiging en de naam wordt gewijzigd in RTV Hollands Midden. Medewerkers van NEO radio worden op basis van hun kwaliteiten ingepast in de nieuwe organisatie. De gemeenteraad van Nieuwkoop zal geld beschikbaar stellen om de vorming van de RTV Hollands Midden in de beginperiode te begeleiden.

 

Nieuwe zendmachtiging noodzakelijk

Het Commissariaat voor de Media heeft aangegeven dat door de herindeling op 1 januari 2007 van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar een keuze gemaakt zou moeten worden uit de twee aanvragen die bij het Commissariaat zijn ingediend voor het verkrijgen van zendtijd in de periode 2007 tot 2012 in de gemeente Nieuwkoop. Er kan slechts voor één omroep een voorkeur worden uitgesproken en door het Commissariaat voor de Media een zendmachtiging worden verstrekt. Met dit convenant in handen kon de gemeenteraad op 19 juli vol overtuiging besluiten Radio LOT voor te dragen in de wetenschap dat de naam en de organisatie wijzigt in RTV Hollands Midden.

 

Meer informatie vindt u onder Politiek en Bestuur/Agenda's, vergadering van 19 juli 2007.

Top