Extra vergadering 28 april

Dit item is verlopen op 03-05-2010.
Op woensdag 28 april is er een extra besluitvormende raadsvergadering om 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden op woensdag 28 april 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen diverse verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Landgoed Ursula (hamerstuk)
 8. Vaststellen Raadsprogramma
 9. Benoemen en beëdiging wethouders
 10. Benoemen en beëdiging raadslid
 11. Diverse andere benoemingen
 12. Sluiting                                                 

 

De kandidaat wethouders (agendapunt 9) zijn:

- Trudy Veninga, CDA

- Guus Elkhuizen, Samen Beter Nieuwkoop

- Jelle Moraal, Progressief Nieuwkoop

- Ed Heijnen, D66

 

Inzien van de raadsstukken

Onder “agenda en stukken” vindt u de stukken van deze vergadering; klik hier. Daarnaast ligt er dan in het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

 

Raadsvergadering op 29 april VERVALT

Deze besluitvormende raadsvergadering op donderdag 29 april vervalt omdat er een extra besluitvormende raadsvergadering op woensdag 28 april is.  

 

Top