Extra vergadering 12 mei

Dit item is verlopen op 14-05-2010.

Deze Extra Besluitvormende Raadsvergadering vindt plaats op woensdag 12 mei.

 

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op woensdag 12 mei 2010 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Gebruikelijk is dat de gemeenteraad op donderdag vergaderd maar in verband met Hemelvaartsdag is dit keer de vergadering op woensdag.

 

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda (concept) Extra Besluitvormende Raadsvergadering

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Beëdiging fractieassistent
  4. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  5. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
  6. Reacties Verbonden Partijen
  7. Sluiting

 

Over agendapunt 5 hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 15 april. Geluidsopnamen van de vergadering van 15 april kunt u via deze website; klik hier om naar de geluidsopname te gaan. Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

 

Top