Extra raadsvergadering over nieuwe burgemeester

Dit item is verlopen op 05-05-2007.

Op woensdag 4 april was er een extra besluitvormende raadsvergadering waarbij de gemeenteraad sprak over de selectiecriteria voor de werving van de nieuwe burgemeester en het profiel waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. De huidige burgemeester van Nieuwkoop, de heer Boogaard, is vanwege de herindeling tijdelijk benoemd.

Vertrouwenscommissie         

Het werven van de nieuwe burgemeester gebeurt door de vertrouwenscommissie die bestaat uit alle fractievoorzitters. Deze commissie had voor de extra raadsvergadering al een tekst voor de profielschets voorbereid. Daarbij maakte de commissie gebruik van de handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het ministerie moet de nieuwe burgemeester binnen een aantal bestuursstijlen passen. Zo moet de nieuwe burgemeester een 'verbinder' zijn in deze beginfase van de fusiegemeente. Anderzijds moet hij of zij een 'netwerker' zijn om wensen te kunnen waarmaken.

 

Profielschets

Tijdens de raadsvergadering was ook de commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland, de heer Franssen, aanwezig. Samen met hem besprak de gemeenteraad de gewenste profielschets voor de nieuwe burgemeester. Hierin staan voorwaarden en kenmerken waaraan hij of zij moet voldoen. De commissaris vond het profiel helder, maar hier en daar een aanscherping is volgens hem wel wenselijk. Zo meent de commissaris dat de nieuwe burgemeester ook moet passen in de bestuursstijl 'realisator'.

 

Hoe nu verder?

De vertrouwenscommissie past het profiel aan en daarbij houdt ze rekening met wat er allemaal gezegd is tijdens de extra raadsvergadering. Vervolgens plaatst de provincie de vacature op 16 april in de Staatscourant. Kandidaten kunnen tot 7 mei reageren. De praktijk wijst uit dat er rond de twintig sollicitanten zijn.

 

De selectie

Als eerste maakt de Commissaris van de Koningin een selectie en doet hij een voorstel aan de vertrouwenscommissie. Daarna gaat de vertrouwenscommissie aan de slag. Deze krijgt de gegevens van alle kandidaten te zien en hun selectie kan afwijken van het voorstel van de Commissaris. De Commissaris heeft aangegeven dat hij zowel op kennis en ervaring als ook op 'passend bij' de gemeente Nieuwkoop gaat letten.

 

De vertrouwenscommissie nodigt vervolgens een aantal kandidaten uit voor een eerste gespreksronde met de leden van de commissie. Daarna volgt een tweede gespreksronde met een kleinere selectie. Met de gegevens die de commissie dan heeft ingewonnen, doet ze een voordracht aan de gemeenteraad. Vervolgens geeft de raad dan een eerste keuze en een tweede keuze aan. Alleen de eerste keuze wordt dan bekend gemaakt. 

 

Planning

Het is de bedoeling van de gemeenteraad dat de nieuwe burgemeester per 1 november 2007 kan beginnen. De vertrouwenscommissie krijgt de mogelijkheid om de planning eventueel te wijzigen als dit vanwege sollicitatiegesprekken in de zomervakantie nodig mocht zijn. Vanaf 16 april is de vacaturetekst ook te vinden op de website van de gemeente Nieuwkoop en de website van de provincie Zuid-Holland.

Top