Extra Meningsvormende Raad op 2 juli om 19.00 uur

Dit item is verlopen op 07-07-2009.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 2 juli om 19.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad over de Structuurvisie en aanverwante zaken. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda (concept)

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Structuurvisie Nieuwkoop 2040 (deel I)
  4. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Noordse Buurt
  5. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
  6. Berichten uit B&W
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De raad bepaalt, na behandeling van een agendapunt, of er voldoende informatie is om een besluit te kunnen nemen. Als dat zo is dan wordt over de bovenstaande punten op 16 juli, in de besluitvormende raadsvergadering, een besluit genomen.

 

De agenda met de achterliggende stukken staan vanaf 24 juni op deze website. Klik dan hier om direct naar deze agenda te gaan.

 

Top