Extra besluitvormende raadsvergadering 30 oktober 2008

Dit item is verlopen op 31-10-2008.
Tijdens een extra besluitvormende raadsvergadering neemt de raad een besluit over de "Ontwerpbegroting Streekarchief Rijnlands Midden 2009". Deze extra vergadering is nodig omdat de gemeente moet reageren op deze ontwerpbegroting vóór 5 november en de volgende besluitvormende raadsvergadering op 6 november is.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Streekarchief Rijnlands Midden 2009
  4. Sluiting

De vergadering wordt gehouden op 30 oktober 2008 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Top