Extra besluitvormende raadsvergadering 16 juli 2009

Dit item is verlopen op 21-07-2009.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

Deze vergadering wordt gehouden op 16 juli 2009 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda (concept)

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Raadsvoorstel Aanwijzing nieuwe vertegenwoordigers diverse gemeenschappelijke regelingen
  5. Raadsvoorstel Structuurvisie Nieuwkoop 2040 (deel 1)
  6. Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Noordse Buurt
  7. Sluiting

Uiterlijk 9 juli wordt de agenda en de achterliggende stukken op de website geplaatst. Klik dan hier om direct naar de agenda te gaan.

 

Terugblik extra Meningsvormende Raad van 2 juli

In de meningsvormende raad van 2 juli hebben raadsleden al van gedachten gewisseld over de structuurvisie 2040 en over het bestemmingsplan Noordse Buurt. Bij deze vergadering hebben dertien belanghebbenden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Geluidsopnamen van deze vergadering kunt u via de website beluisteren; klik hier om naar de geluidsopname te gaan.

Top