Extra Besluitvormende raadsvergadering 11 december

Dit item is verlopen op 12-12-2008.

Tijdens deze extra besluitvormende raadsvergadering neemt de raad een besluit over de "Begrotingswijziging RDOG 2009"; agendapunt 7 van de meningsvormende raad. Deze extra vergadering is nodig omdat de gemeente uiterlijk 11 december moet reageren op deze begrotingwijziging en de volgende besluitvormende raadsvergadering 18 december is.

 

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Begrotingswijziging RDOG 2009
  4. Sluiting

 

De vergadering wordt gehouden op 11 december 2008 aansluitende aan de meningsvormende raad in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

 

Top