Enkele agendapunten vergadering 20 december toegelicht

Dit item is verlopen op 21-12-2007.

De vergadering wordt gehouden op 20 december 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

Agendapunt 10: Belastingverordeningen en -tarieven 2008

B&W voorziet in dit voorstel in de actualisatie van de belastingverordeningen en -tarieven en harmonisatie van de Verordening precariobelasting 2008 en de Verordening aansluitrecht 2008. Het betreft de verordeningen over: onroerende zaakbelastingen, rioolafvoerrechten, rioolaansluitrechten, afvalstoffenheffing, precariobelasting, forensenbelasting, hondenbelasting, leges, lijkbezorgingsrechten, marktgelden, standplaatsrecht en parkeerbelasting.

 

Agendapunt 13: Inzameling oud papier en karton

B&W stelt de raad voor om de bijdrageregeling voor de verenigingen, instellingen en scholen voor de inzameling van oud papier en karton vast te stellen.

 

Agendapunt 14: Voorbereidingsbesluit (naast) Paradijsweg 40

B&W stelt de raad voor een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het gebied Paradijsweg 40 (naast) in Ter Aar (Papenveer), zoals dat op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven.

 

Agendapunt 15: Nota subsidiebeleid en subsidie beleidsregels

B&W stelt de raad voor de nota subsidiebeleid vast te stellen en kennis te nemen van de beleidsregels. Met nieuw subsidiebeleid wordt de subsidiëring van instellingen en verenigingen gelijk getrokken.

 

Agendapunt 16: Subsidie stichting Aarweide 2008 t/m 2013

B&W stelt de raad voor de raadsbesluiten van de voormalige gemeenten Liemeer en Ter Aar over de subsidie aan de stichting Aarweide te actualiseren

 

Top