Discussiepunten 28 en 29 oktober

Dit item is verlopen op 31-10-2015.

Op woensdag- en donderdagavond 28 en 29 oktober bespreekt de gemeenteraad de door het college van B&W aangeboden Programmabegroting 2016-2019 en de Najaarsnota 2015. Dit gebeurt in 4 aparte bijeenkomsten van de meningsvormende raad waarbij op de afzonderlijke programma’s wordt ingegaan. Deze programma’s zijn:

  • Ruimtelijk beheer (MR I; woensdag 28 oktober om 20.00 uur in de Commissiekamer)
  • Bestuur en dienstverlening (MR II; woensdag 28 oktober om 20.00 uur in de Raadszaal)
  • Ruimtelijke ontwikkeling (MR I; donderdag 29 oktober om 20.00 uur in de Commissiekamer)
  • Sociaal domein (MR II; donderdag 29 oktober om 20.00 uur in de Raadszaal)

Raadsleden hebben vooraf discussiepunten aangeleverd waarover gesproken wordt. Een overzicht van deze punten (met tijdindicatie) staat hieronder.

Voor de najaarsnota en begroting zie nieuwsbericht op de homepage.

Top