De programmabegroting 2009 is vastgesteld

Dit item is verlopen op 26-11-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 6 november 2008 de programmabegroting 2009 vastgesteld. Bij de behandeling van de Begroting 2009 zijn drie verzoeken aan het college (moties) ingediend en aangenomen.

Aangenomen moties

De raad verzoekt het college:

  • een “Vernielingswijzer” in te stellen, waarbij het bedrag en de aard genoemd wordt van de gemeentelijke eigendommen die vernield zijn, een oproep wordt gedaan aan inwoners om voorvallen te melden en deze twee maandelijks in het Witte Weekblad te publiceren.
  • uiterlijk in het eerste halfjaar 2009 actie te ondernemen op het verminderen van het alcohol- en drugsgebruik” (zoals opgenomen in het raadsprogramma), de raad daar nog in 2008 over te informeren en het overgebleven budget voor 2008 door te schuiven naar 2009.
  • zo spoedig mogelijk een verzekering af te sluiten voor alle vrijwilligers in de gemeente.

Alle verzoeken van de raad zijn via de agenda van de raad op 6-11-2008  op deze website terug te vinden. Op de site is ook de raadsvergadering terug te luisteren.

Top