Bijeenkomsten van de Raad

Dit item is verlopen op 09-04-2012.

De gemeenteraad houdt naast de meningsvormende raden en besluitvormende raadsvergaderingen nog meer bijeenkomsten.

 

Presentatie 22 maart: Drie Decentralisaties 

Op donderdag 22 maart, om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen, geeft het college van B&W een presentatie aan de gemeenteraad over de decentralisatie van Jeugdzorg, Wmo en Werk.

 

 

Oriënterende Bijeenkomst 5 april: Generatie Einstein

Het college van B&W werkt op verzoek van de gemeenteraad aan een 'maatschappelijke structuurvisie'. In afwachting van deze structuurvisie oriënteert de gemeenteraad zich op 5 april over jongeren. Inez Groen medeauteur van de boeken "Generatie Einstein" houdt in deze oriënterende bijeenkomst om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen, een presentatie.

Top