Bijeenkomst over de transformatie van de zorg op 23 april

Dit item is verlopen op 30-04-2015.

De gemeenteraad van Nieuwkoop organiseert met regelmaat oriënterende bijeenkomsten over belangrijke vraagstukken. Op donderdag 23 april 2015 (om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen) is er een inspiratiebijeenkomst met betrokkenen in de zorg. Het doel is om verder vooruit te zien op de in gang gezette veranderingen en zicht te krijgen op gewenste vervolgstappen en onderwerpen van de transformatie-agenda.

Doel

Een transformatie is een ingrijpende en structurele verandering. In dit geval van de per 1 januari 2015 gedecentraliseerde zorgtaken van het rijk naar gemeenten. Dat is een fors meerjarig vernieuwings- en leerproces voor alle betrokkenen. De behoefte bij zulke processen is om al lerende de gewenste vervolgstappen en onderwerpen van de transformatie-agenda regelmatig met elkaar na te gaan en bij te stellen. Op een inspirerende en creatieve manier, zodat alle betrokkenen zich daar eigenaar van voelen, graag mee willen werken aan de realisering daarvan en elkaar daarin versterken. Doel van de bijeenkomst is om daar een goede aanzet voor te geven.

Opzet

Het programma vind u hieronder

  • In een eerste gesprekronde wordt met betrokken en geïnspireerde zorgprofessionals bezien wat zij al hebben bereikt en wat zij nodig hebben om aan dat ingezette veranderproces verder vorm te geven en daardoor ook hun werk steeds beter kunnen doen.
  • Vervolgens worden innovatieve beleidsmedewerkers bij de creatieve gedachtevorming betrokken en bezien wat de overheid (lokaal en regionaal) dan nodig heeft en kan doen om een en ander zo goed mogelijk te faciliteren.
  • Tenslotte kunnen toehoorders een bijdrage leveren door additioneel onderwerpen aan te dragen voor de zich aldus ontwikkelende transformatie-agenda.

U bent van harte welkom

De bijeenkomst is bedoeld voor geïnteresseerde zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, politici, bestuurders en belangstellenden in dit onderwerp. Het is voor de griffie prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich aanmelden via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen met wie u komt. U kunt ook bellen 0172-521308.

Top