Bijeenkomst 30 september

Dit item is verlopen op 04-10-2010.

Orienterende Bijeenkomst van de gemeenteraad over "Voor en nadelen verzelfstandiging sportaccommodaties".

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Iedereen is van harte welkom om mee te praten bij deze bijeenkomsten van de Raad. De bijeenkomst is op donderdag 30 september 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen. De bijeenkomst gaat over:

 

Voor- en nadelen verzelfstandiging sportaccommodaties

Voor de gemeentelijke herindeling werden sportaccommodaties in de drie oude gemeenten op eigen wijze ondersteund. Sinds de herindeling van 1 januari 2007 wordt gestreefd alle verenigingen op gelijke wijze te behandelen. Zo is bijvoorbeeld het subsidiebeleid al geharmoniseerd.

 

In Alphen aan den Rijn zijn sportaccommodaties in beheer van een stichting: Stichting Sportspectrum. Stichting Sportspectrum is een stichting zonder winstoogmerk. De directeur van deze stichting, de heer Van Veen, is uitgenodigd door de raad om over de ervaringen van verzelfstandigheden van sportaccommodaties in Alphen aan den Rijn te vertellen.

 

Aan de hand van de presentatie van de heer Van Veen en de inbreng van andere deelnemers kunnen raadsleden zich een beeld vormen over de voor- en nadelen van verzelfstandiging van sportaccommodaties. De vraag of dit in Nieuwkoop staat te gebeuren is momenteel nog niet aan de raad voor gelegd, maar wellicht komt de vraag wel in de nabije toekomst langs. De raad heeft zich met deze avond dan al vast kunnen voorbereiden.

Top