Bezoek aan Papenveer

Dit item is verlopen op 31-07-2007.
Kernbezoek Papenveer raad 0002.JPG

De gemeenteraad heeft een bezoek gebracht aan de kern Papenveer. Dit was de eerste keer dat de huidige raad een kern formeel bezocht. Naar aanleiding van eerdere kennisgevingen waren al diverse onderwerpen aangedragen. Tijdens het kernbezoek werd hierover van gedachten gewisseld, waarna vervolgens een rondwandeling door de kern werd gemaakt. Zowel de raad als de aanwezige bewoners hebben het als positief ervaren. Een verslag is niet gemaakt. In plaats daarvan zal de raad schriftelijk informatie opvragen bij het college. Daarbij valt te denken aan toezeggingen uit het verleden, (financiële) middelen en planning. Aanwezige bewoners worden bij de vervolgstappen betrokken en geïnformeerd. Zodra de reactie van het college bekend is, wordt deze op de website gepubliceerd.

Top