Bezoek aan Papenveer

Dit item is verlopen op 06-07-2007.

Op donderdagavond 5 juli brengt een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek aan de kern Papenveer. De bijeenkomst wordt gehouden bij kwekerij Van der Hoorn, Rozenlaan 3 in Papenveer en begint om 20 uur. Er zijn diverse onderwerpen aangedragen om te bespreken zoals het fiets-, auto- en vrachtverkeer, speelplaats, baggeren, sluisdeuren, water- en hondenoverlast. Nieuwe onderwerpen kunnen nog tot 4 juli gemeld worden bij de griffie. Iedereen is welkom, graag aanmelden bij de griffie 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl

Top