Bezoek aan de Meije

Dit item is verlopen op 08-09-2007.

Op donderdagavond 6 september brengt een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek aan de kern de Meije. Bij deze bijeenkomst krijgen de bewoners van de Meije de gelegenheid om zelf onderwerpen over het gebied met de raadsleden te delen.

De bijeenkomst wordt gehouden bij Partyboerderij Meijezicht (adres Meije 70) en begint om 20 uur. Er zijn diverse onderwerpen aangedragen om te bespreken zoals het onderhoud van de wegen en fietspaden, onderhoud en bevaren van het water, de ontwikkelingen in het gebied, enz. U bent van harte welkom!

Top