Besluitvormende raadsvergaderingen 25 en 27 maart

Dit item is verlopen op 28-03-2014.

Omdat er op 19 maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen zijn vergadert de raad in zijn oude samenstelling voor het laatst op dinsdag 25 maart en vergadert de nieuwe raad op donderdag 27 maart.

Besluitvormende raadsvergadering 25 maart 2014

Agenda (concept):

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Instemmen met proces-verbaal centraal stembureau
 4. Onderzoek naar de geloofsbrieven gekozen raadsleden
 5. Afscheid vertrekkende fractieassistenten
 6. Afscheid vertrekkende raadsleden
 7. Sluiting

Voor agenda en stukken van deze vergadering ga naar 'agenda en stukken'

Besluitvormende raadsvergadering 27 maart 2014

Agenda (concept):

 1. Opening
 2. Installatie van raadsleden
 3. Vaststellen agenda
 4. Benoeming fractieassistenten
 5. Diverse benoemingen: vicevoorzitters raad (teven lid werkgeverscommissie), voorzitters oriënterende bijeenkomsten en meningsvormende raden, leden presidium, leden agendacommissie, leden auditcommissie, leden klankbordgroep rekenkamer, leden regiocommissie, leden commissie sleutelprojecten, leden commissie hoorzittingen bestemmingsplannen en leden algemeen bestuur Holland Rijnland
 6. Sluiting

 Voor agenda en stukken van deze vergadering ga naar 'agenda en stukken'

Wilt u meeluisteren met de vergadering ga dan naar 'beluister de raadsvergadering'

 

Top