Besluitvormende raadsvergadering van 7 februari

Dit item is verlopen op 08-02-2008.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

 

De vergadering wordt gehouden op 7 februari 2008 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 17 en 24 januari 2008. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vragen-half-uur
 5. Vaststellen van diverse verslagen
 6. Ingekomen stukken
 7. Bezwaar over WVG Noordse Buurt
 8. Verordening Startersregeling
 9. Duurzaam Veilig Papenveer
 10. Beleidsplan WMO 2008-2011
 11. Mededelingen van het college
 12. Sluiting
Top