Besluitvormende raadsvergadering op 25 juni 2009

Dit item is verlopen op 28-06-2009.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op 25 juni 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 28 mei en 3 juni. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via hier beluisteren.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vragen-half-uur
 5. Vaststellen diverse verslagen
 6. Ingekomen stukken
 7. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
 8. Raadsvoorstel Metaalvakschool
 9. Raadsvoorstel Stedenbouwkundige modellen Zuidhoek (voorheen Roerdomp) en Meijepark
 10. Raadsvoorstel Regionaal Landschaps Ontwikkelingsplan
 11. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Glastuinbouwgebieden
 12. Raadsvoorstel Huisvesting Klant Contact Centrum
 13. Raadsvoorstel Aanleg multifunctionele sportvoorzieningen
 14. Raadsvoorstel Harmonisatie peuterspeelzaalwerk
 15. Raadsvoorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
 16. Raadsvoorstel Wijziging van diverse belastingverordeningen 2009
 17. Raadsvoorstel Verbonden Partij: ISDR begroting 2009
 18. Raadsvoorstel Verbonden Partij: ISDR programmabegroting 2010
 19. Raadsvoorstel Verantwoording Fractievergoeding 2008
 20. Raadsvoorstel Zienswijzebegrotingswijziging RDOG 2009 II
 21. Mededelingen van het college
 22. Sluiting

Omdat er veel agendapunten zijn is het mogelijk dat de vergadering niet op één avond afgerond kan worden. Als dat zo is dan wordt de vergadering geschorst en wordt er op maandag 29 juni verder vergaderd.

 

Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering te gaan. 

Top