Besluitvormende raadsvergadering op 23 april

Dit item is verlopen op 26-04-2009.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op 23 april 2009 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 2 april. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u, een dag na de vergadering, via de website beluisteren.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vragen-half-uur
 5. Vaststellen diverse verslagen
 6. Ingekomen stukken
 7. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
 8. Raadsvoorstel Regionalisering gemeentelijke brandweer
 9. Raadsvoorstel Verordening commissie bezwaarschriften
 10. Raadsvoorstel Heroverwegingsbesluit planschadeverzoek Oude Nieuwveenseweg 80
 11. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Recreatieparken
 12. Raadsvoorstel Herziening / herijking belastingstelsel Nieuwkoop
 13. Raadsvoorstel Beheerplan Groen
 14. Raadsvoorstel Vaststellen Afvalbeleidsplan
 15. Raadsvoorstel Toetsingskader Schiphol
 16. Raadsvoorstel Altior voorkeursvariatie
 17. Raadsvoorstel Aankoop Westkanaalweg 84
 18. Raadsvoorstel Algemene plaatselijke verordening (Apv)
 19. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Aanrijdtijden ambulances
 20. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties
 21. Mededelingen van het college
 22. Sluiting

Achterliggende stukken en informatie

Deze agenda en de achterliggende stukken staan op deze website onder "politiek en bestuur", "agenda" en dan "23 april 2009". Klik hier om direct naar de agenda te gaan.

 

 

 

Top