Besluitvormende raadsvergadering 6 november 2008 (gewijzigde agenda)

Dit item is verlopen op 07-11-2008.
De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op 6 november 2008 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 23 en 30 oktober. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u, een dag na de vergadering, via de website beluisteren.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

  

Agenda (concept) aangepast

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vragen-half-uur
 5. Vaststellen diverse verslagen
 6. Ingekomen stukken
 7. Raadsvoorstel Gemeentevlag
 8. Raadsvoorstel Programmabegroting 2009
 9. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2009
 10. Raadsvoorstel Tweede tussentijds rapportage 2008
 11. Raadsvoorstel Aankoop grond Floraweg 47
 12. Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Oostkanaalweg 33
 13. Raadsvoorstel Beheer- en beleidsplan Openbare Verlichting
 14. Raadsvoorstel Wijziging convenant regionale woonruimteverdeling
 15. Raadsvoorstel Instelling Reserve huisvesting gemeente
 16. Raadsvoorstel Inzameling grof huishoudelijk afval
 17. Raadsvoorstel Ontwikkeling Servicepluspunten
 18. Raadsvoorstel 1ste Begrotingswijziging 2009
 19. Mededelingen van het college
 20. Sluiting

Het agendapunt Belastingverordeningen 2009 betreft: onroerende zaakbelasting, rioolafvoerrecht, afvalstoffenheffing, precariobelasting, forensenbelasting, hondenbelasting, leges, marktgelden en parkeerbelasting.

 

Klik hier om naar de agenda met de achterliggende stukken te gaan.

 

 

Top